دانلود نرم افزار Noesis Optimus 10.19 x64 – ……. – …….

Noesis Optimus پلتفرم و فرایندی یکپارچه برای بهینه سازی طراحی محصول است. این محصول ابزارهای مهندسی مختلفی را در شاخه های گوناگونی همچون CAD, دینامیکهای چند جسمی، المان محدود و دینامیکی سیالات محاسباتی را با یکدیگر ترکیب و در قالب یک گردش کار واحد و خودکار ارائه کرده است. به محض اینکه فرایند شبیه سازی در گردش کار قرار گرفت Noesis Optimus به صورت مستقیم فضای طراحی را کاوش و طراحی محصول را بهینه سازی میکند تا عملکردهای آن محصول بهبود پیدا کند و هزینه تمام شده محصول و زمان کلی فرایند طراحی کاهش پیدا کند.

واسط کاربری این نرم افزار به شما اجازه میدهد تا به صورت گرافیکی جریانهای کاری شبیه سازی را ایجاد کنید. جریانهای کاری مختلفی میتوان ایجاد کرد، ساده ترین آنها تنها شامل یک برنامه شبیه سازی است و موارد پیچیده شامل جریان های کاری است که شامل چندین نرم افزار شبیه سازی است. این جریانهای کاری ممکن است شامل چندین شاخه باشند که هر شاخه ممکن است مرتبط به یک یا چند برنامه مختلف باشد. جریانهای کاری ایجاد شده در Noesis Optimus  دارای مکانیزمهای مختلفی است از فرایند شبیه سازی مرحله به مرحله گرفته تا شبیه سازی های پیچیده و ناهمگن که بر مبنای محاسبات خوشه ای است و امکان استفاده از منابع مختلفی برای اجرای محاسبات به صورت کلاستری وجود دارد.

Noesis Optimus System Requirements:

Windows 7 / 8.1 / 10

در فایل Readme.txt موجود در پوشه‌ی Crack آورده شده است.

دانلود Noesis Optimus_10.19 Build 2017.04.18 x64

دانلود Noesis Optimus_10.15 x86 x64

گذرواژه فایل(ها): Password: www.downloadly.ir

۳۹۷ مگابایت